Natur och Vandring

Torpet ligger mitt i skogen och det finns otaliga grusvägar in i skogen rakt från tomten. Det finns kartor att tillgå på torpet med utmärkta slingor för promenader. Man möter mycket sällan någon när man går ut i skog och mark.